2010-11-16 15:54 #0 av: Eve

Hur går det till på en tävlingsdag? Vilka är de olika momenten och hur bedömmer en domare?

Tävling.

Tävlingsdagen börjar med invägning. Varje hund står på vågen för att hamna i rätt viktklass för dagen. Föraren skriver sedan på det avtal som säger att man ska uppföra sig sportsligt och att man intygar att doping inte förekommer.
Nästa moment är veterinärbesiktning. Veterinären går igenom hela hunden för att se att den är frisk och fit for fight för att tävla. Skulle hunden visa hälta eller liknande så har veterinären rätt att avbryta tävlingsdagen för ekipaget.

När alla moment är klara förflyttar man sig till Holding Area (HA). Här samlas alla som ska tävla under dagen. Hundarna får värma upp om föraren får själv välja vilka vikter som man vill värma med. Om en hund skulle göra utfall mot en annan så blir hunden utesluten.

En och en ropas man ut på tävliingsbanan. Hunden placeras framför vagnen och spänns för. På domarens klartecken går föraren och ställer sig vid målet av banan. Hunden ska då stå kvar på samma ställe. På givet kommando ska hunden dra vagnen från start till mål (4.8 meter) på max 60 sekunder.
Den hund som har dragit tyngst i förhållande till sin vikt vinner. Skulle två hundar ha dragit samma vikt, så vinner den som har gjort det på snabbast tid. Detta kallas Pound for Pound (P4P).

En vinnare koras och får oftast priser i form av sponsormaterial och pokal.

 

jazon-tavling.jpg